Producent opakowań kartonowych

Zadzwoń: +48 604853131

E-mail: biuro@kedarpak.pl

Projekty UE

unia europejska

"KEDAR" RADOSŁAW PODYMA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup usługi badawczo-rozwojowej przez firmę KEDAR w celu wdrożenia nowego produktu – opakowań celulozowych przeznaczonych do przechowywania żywności”.

Przedmiotem projektu jest zakup usługi w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (typ 1), których efektem będzie opracowanie innowacyjnej powłoki antymikrobakteryjnej, która następnie będzie wykorzystywana w produkcji opakowań. Na usługę B+R złoży się realizacja zadań:

  1. Badania dotyczące opracowania formulacji powłokotwórczych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych
  2. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych otrzymanych powłok
  3. Charakterystyka właściwości przeciwdrobnoustrojowych otrzymanych powłok

W rezultacie zrealizowanej usługi B+R Wnioskodawca będzie mógł wdrożyć produkcję opakowań tekturowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki pozwolą na zapewnienie optymalnych warunków przechowywania produktów i zapewniania jak najdłużej ich jakości.

Okres realizacji projektu: od 2019-08-01 do 2020-08-29.

Wartość projektu ogółem: 184 500,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 150 000,00 zł oraz wartość dofinansowania: 127 500,00 zł

 

unia europejska

KEDAR Radosław Podyma z siedzibą w Kalinie Małej 49, 32-200 Miechów realizuje projekt objęty dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

TYTUŁ PROJEKTU: Wprowadzenie na rynek opakowań SRP wynikiem zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego
OPIS PROJEKTU: Projekt dotyczy zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego oraz wdrożeniem nowych produktów, a także zrealizowania inwestycji początkowej, która pozwoli na wdrożenie nowych produktów w postaci opakowań SRP i wprowadzenie ich na rynek. Rezultatem projektu będzie otrzymanie projektów wzorniczych, przetestowanych w fazie prototypowania, gotowych do wykorzystania w produkcji. Pozyskana dokumentacja, sporządzona w ramach usług doradczych, zostanie wykorzystana do wprowadzenia na rynek nowych produktów. W oparciu o zakupione urządzenie nastąpi wdrożenie do produkcji pudełek SRP wytwarzanych w oparciu o nabyte wzory projektowe.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 671 570,00 PLN brutto (1 339 500,00 PLN netto)

WKAŁD FUNDZUSZY EUROPEJSKICH: 838 575,00 PLN

unia europejska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2020

na zakup usług doradczych z zakresu tzw. profesjonalnego procesu projektowego oraz wdrożenia nowych produktów w postaci opakowań SRP

w związku z realizacją projektu pn. Wprowadzenie na rynek opakowań SRP wynikiem zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego realizowanego w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki nr 1-5 do zapytania ofertowego
  3. Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Protokól z otwarcia ofert

 

Fundusze Europejskie Małopolska

 

 

Wybór PODSTRONY

Informacje o projekcie

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 2