Producent opakowań kartonowych

Zadzwoń: +48 604853131

E-mail: biuro@kedarpak.pl

Informacje o projekcie

Fundusze Europejskie Małopolska

 

KEDAR Radosław Podyma z siedzibą w Kalinie Małej 49, 32-200 Miechów realizuje projekt objęty dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce

 

TYTUŁ PROJEKTU: Zakup nowoczesnej maszyny do produkcji tekturowych ochraniaczy transportowych będących przedmiotem zgłoszenia ochrony wzoru użytkowego 

OPIS PROJEKTU: Podstawowym celem projektu jest rozwój i zwiększenie konkurencyjności działającej od 2004 roku firmy KEDAR poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci tekturowego ochraniacza transportowego (dividera) będącego przedmiotem zgłoszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zakupowi urządzenia drukującego i wykrawającego, na którym realizowany będzie pełny proces produkcyjny wprowadzanego do ofert Wnioskodawcy produktu. W projekcie przewidziano jedno zadanie, w ramach którego zostanie przeprowadzone postępowanie ofertowe, dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty oraz zakupiona zostanie i zainstalowana ww. maszyna. Po zakończeniu zadania rozpocznie się produkcja dividerów wykonywanych na zamówienie klientów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 476 156,00 zł Brutto (8 517 200,00 zł Netto)

Dofinansowanie: 4 258 600,00 zł